Fortellinger.net

Etter flere år uten vedlikehold og oppdateringer grunnet en del sykdom, legges Fortellinger.net midlertidig ned.

Planen er at nettstedet skal starte på ny frisk, med blanke ark og moderne teknologi fra nyåret. Et nytt nettsted vil tilby mer interaktivitet, der forfattere og bidragytere kan legge inn sine tekster selv, fremfor å sende det inn. For lesere vil det bli muligheter for å gi tilbakemeldinger på hvert bidrag.

Tanken er at nettstedet skal gjennoppta sin rolle som formidler av litteratur fra folk til folk.