Fortellinger.netLenker

Fortellinger.net


Norske bokforlag

ABC bokforlag – Tilbyr forfattere bokutgivelser på papir eller web, rådgivning, salg og markedsføring av bøker.

Abstrakt forlag – Fagbøker for universiteter og høyskoler, næringsliv og offentlig forvaltning.

Akribe forlag – Satser på helse- og sosialfagene, sykepleie og humanistiske fag. Akribe eies av Norsk sykepleierforbund.

Arfo forlag – Lager bøker i området arkitektur, kunst og kulturhistorie.

Bazar forlag – Uavhengig nordisk forlag. Utgir i hovedsak oversatt skjønnlitteratur. Forlaget har blant flere suksesser, utgitt bøker fra både Paulo Coelho og Dan Brown.

Brage forlag – Bokpresentasjoner og forlagsinformasjon.

Cappelen Damm – Omtrent 1000 utgivelser i året, mellom 300 og 400 av disse er innen allmenne genre.

Det norske Samlaget – Kulturforlag som gir ut alle typer litteratur på nynorsk, skolebøker også på bokmål.

Digitalshelf – Digitale bøker fra ukjente forfattere innen dikt, noveller, eventyr, essay, romaner eller vandrehistorier.

Fagbokforlaget – Er et landsdekkende, uavhengig forlag for faglitteratur. Gir ut over hundre titler i året.

Font forlag – Utgivelser av utenlandsk skjønnlitteratur i norsk oversettelse samt norsk generell litteratur.

Forlaget Kristiansen – Utgir alle typer bøker. Forfattere og temaer fra hele Norge.

Frifant forlag – Et mindre bokforlag startet i 1997.

Ganesa forlag – Gir ut bøker for kropp og sjel og bøker for foreldre og andre som har omsorg for barn.

Genius forlag – Et mindre bokforlag startet i 1984.

Gyldendal – Romaner, noveller, dikt, biografier og dokumentarbøker.

H. Aschehoug & co – Uavhengig norsk forlagshus, forlagsvirksomheten omfatter forlagene Aschehoug, Universitetsforlaget og Oktober.

Hagebokhandelen – Bokhandel med bøker for deg som liker å stelle i hagen.

Hermon forlag – Kristen litteratur.

Kagge forlag – Gir ut et bredt spekter med bøker innen poesi, reiselitteratur, skjønnlitteratur, filosofi og biografier.

Lunde forlag – Et mellomstort forlag som særlig produserer kristen litteratur, men også har en del allmenne produkter.

Luther forlag – Har som navnet tilsier, en luthersk kristelig profil. Både norsk og oversatt litteratur.

Lydbokforlaget – Utgiver av lydbøker på CD og kasett.

Orion forlag – Satser først og fremst på natur/praktbøker, dokumentarer, hobby/håndarbeidsbøker, praktiske nyttebøker og alternativ litteratur.

Orkana forlag – Historiske skildringer, kulturhistoriske beretninger, tradisjonsbeskrivelser, faktabøker, kokebøker, skjønnlitteratur for barn, ungdom og voksne.

Schibsted forlag – Bøker, blader og tegneserier.

Spartacus forlag – Alt fra akademiske publikasjoner og studiebøker til mer populærvitenskapelig og generell litteratur.

Spektrum forlag – Utgir hovedsakelig faktabøker for barn og voksne.

Tekstforlaget – Oslo forlag etablert og drevet av forfatter Jan Faye Braadland. Forlaget utgir bøker direkte på Internett.

Tiden norsk forlag – Norsk skjønnlitteratur, oversatt skjønnlitteratur, generell litteratur, fantasy og arbeidslivslitteratur.

Universitetsforlaget – Bøker innen pedagogikk, psykologi, realfag, helse og sosial, juss, samfunnsvitenskap, humanistiske fag, økonomi og ledelse.

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost