Fortellinger.netLenker

Fortellinger.net


Søkeverktøy

Ordboksøk – Søk i Bokmåls- og Nynorskordboka.

Boksøk – Register over bøker med spesiell tilrettelegging for å nå ulike lesere.

Caplex nettleksikon – Fritekstsøk i Cappelens leksikon.

Diktregisteret – Søk etter norske dikt på tittel, person, emne og i fritekst.

Dokumentasjonsprosjektet – Tekstsamling med norske forfattere.

Dokumentasjonsprosjektet – Nyord.

Lexin – Ordbøker for innvandrere.

Menighetsfakultetet – Søk etter ord i Bibelen – mange utgaver.

Nasjonalbiblioteket – Norske forlag/utgivere med ISBN.

Ordnett.no – Kunnskapsforlagets blå språk- og ordboktjeneste.

Statistisk sentralbyrå – Navn, navnestatistikk og navnesøk.

Universitetet i Bergen – Henrik Ibsen: Søkeside alle verk.

Wikipedia – Konversasjonsleksikon (encyklopedi) bygd opp av frivillige.

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost