Fortellinger.netArtikler

Fortellinger.net


Offiserskolen

Av Daghild Fredriksen Fjellseth, 30.08.2006

Det første du tenker på er kanskje en underavdeling på Befalskolen, men er du Askerbøring forstår du at det er Frelsesarmeens utdanningstilbud det er snakk om. Frelsesarmeen er først og fremst en hjelpeorganisjon. De hjelper fattige og vanskeligstilte og har "baser" over hele verden. Samtidig er Frelsesarmeen et trossamfunn som bygger på "å elske din neste som deg selv". Å støtte frelsesarmeen er noe de fleste kanskje har et forhold til? Gitt et bidrag til "Julegryta", eller kanskje klær til Fretex?! Uansett vi vet de fins.

Noen er allikevel litt mer interessert enn folk flest. Soldater. Å bli soldat krever ikke utdanning, men en må skrive under på en pakt som blant annet sier at en skal avstå fullt og helt fra alkohol og man må tilbringe mesteparten av sin fritid til å hjelpe aktivt. Som soldat får man og uniform som man skal bære mens man tjenestegjør armeen.

De mest interesserte er selvfølgelig de som velger armeen som sin levevei. De velger Offisersskolen. I hele verden er det ca. femti Offisersskoler. For å begynne her må en ha vært soldat. Utdanningsløpet tar to år. Det som er mest annerledes ved å bli Offiser i Frelsesarmeen enn andre yrker er at du ikke kan legge fra deg arbeidet. En velger virkelig at livet er jobben og omvendt. Fordelen med dette kan jo være at man føler at man lever hele tiden. Ulempen kan være det motsatte. Offiserskolen er et brunmalt hus med mange boenheter rundt seg i samme stil. Ikke noe storslåtte greier, men det fungerer til sitt bruk. I boenhetene bor det stort sett tilhørige av forskjellig slag, men og noen sivile. Stein Ulsteinvik er en av de sivile som lever der, og jeg spør han om han trives med armeen så nært innpå. Han trekker på skuldrene og svarer meg: "Jeg bare bor her, men jeg beundrer de ansatte i armeen." Jeg spør om han kunne ha tenkt seg en slik livsstil: Han ler litt før han sier: "I grunn, men totalt avhold fra alkohol blir litt trist." Til daglig jobber Stein i byggebransjen og han er fornøyd med at han slipper å tenke på jobben på hjemmebane. For han er en jobb noe man har for å tjene til livets opphold.

Major Margaret Johansen beskriver livet sitt slik: "Dette er det jeg er født for. Mitt ønske her på jord er at vi alle skal ha det godt. Slik er det desverre ikke, men vi er mange og jeg håper vi blir fler som vil jobbe for å skape harmoni og fred på jorden. Gud er med oss." Hun har vært tilhørig fra barnsben av og har aldri verken husket eller ønsket noe annet. Jeg spør henne om hun ikke har vært litt fristet til å smake en dråpe alkohol eller noe annet syndig. Hun kan fortelle meg at hun, som de fleste andre har vært utsatt for fristelser, men hun har klart, med Guds hjelp, å stå i mot.

Frelsesarmeen er fascinerende. Samholdet virker svært sterkt. Som tilhørig dør man ikke, man blir forfremmet til herligheten.

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost