Fortellinger.netBøker

Fortellinger.net


Baobab, barne- og ungdomsroman

Av Jan Faye Braadland - © Tekstforlaget 2001

Om boken

Baobab ble første gang utgitt 23.04.2001 på Tekstforlaget som er forfatteren Jan Faye Braadlands offisielle nettsted med bibliografi og gratis nettbok.

Den originale, illustrerte web-utgaven av romanen Baobab ligger på Tekstforlaget sine nettsider, der kan du også kjøpe den trykte utgaven av boken.

Teksten nedenfor er gjengitt med tillatelse fra forfatteren. Elektronisk kopiering, utskrift eller avfotografering til privat bruk eller videre reproduksjon er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med rettighetshaveren.

Kapittel 1: Piken uten navn

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost