Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Lunchbordet

Av Atle Øi, 13.11.2013

Alle er enige - nikker og ler
En er skeptisk - en avviker?

Alternativt syn - men tør hun å si?
Si sin mening- og utstøtt bli

Lettest å jatte - jatting er lett
Vanskelig å si fra - mot det som er "rett"

Fatter mot - tar motstand i munn
Latteren stopper - hva sa hun?

Nå er det gjort- neppe så lurt
Stemningen roper- har vi deg spurt?

Dette er lunchbordet- flertallets bord
Alle er enig - snakker i kor

Ytringsfriheten - rett til å mene
Vel og bra det - men tør vi alene?

Neste

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost