Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Kråka

Av Hans Anton Grønskag, 30.10.2013

Skallen
som eit jarngrev
over mønet
vaktar sine
rettar.

Om du ikkje
vert gravlagt,
har ho retten
til tarmane.

Neste

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost