Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


En ny morgen

Av Inger Aarstad, 10.11.2011

Stå opp, og tenk det skal bli godt

å starte dagen.

Gled deg over livet og det som er

rundt omkring.

Vær tilstede i ditt eget liv,
med iver etter å gjøre det bedre.

Ta aldri livet som en selvfølge,
ingen vet hvor lenge det varer.

Tenk gode tanker, og ha fred med
omgivelsene,

gled deg over andres fremgang.

Da vil du kjenne deg glad.

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost