Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Når hjertet gråter, smiler sjelen

Av Inger Aarstad, 24.04.2009

Så stille jeg vandrer
På håpets vei.

Den vandring jeg søker,
Er til forandring,
Å få "lov" til å å komme "hjem"

Dithen, hvor jeg hører til.

Når hjerter gråter,
Da "våker"
"noen"over sinnet ditt.

Sjelen smiler,
Hvor den "hviler"

I hjertet ditt ...

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost