Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Byrder

Av Ragnvald Sørheim, 14.11.2008

Stå samlet
Bær hverandres byrder

Bær hva?
Byrder
Hverandres byrder

Ikke alltid like enkelt

Noen ganger faller byrdene
fra hverandre

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost