Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Det åndelige

Av Ragnvald Sørheim, 17.06.2013

Det åndelige liv
og verdens liv
går inn i hverandre

Verdens liv
påvirkes
av det åndelige
Det åndelige liv
påvirkes
av verdens

Vår hverdag har
innslag av åndelighet

For livet ble til
ved det
åndelige

Du og jeg ble til
ved det åndelige

Hva er så
mystisk
ved det?

Hva er så
religiøst
ved det?

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost