Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Er det feil av meg

Av Ragnvald Sørheim, 06.06.2010

er det feil av meg
å ville ha mer
er det feil av meg
å aldri bli helt fornøyd

er det feil av meg
å tilpasse meg
er det feil av meg
å gå min egen vei

er det feil av meg
å gi opp
er det feil av meg
å bli lei

er det feil av meg
å ikke ha kampånden hele tiden
er det feil av meg
å ikke ha noen planer

er det feil av meg
å føle meg hjelpesløs
er det feil av meg
å ikke innfri alle forventninger

er ikke dette hva mennesker
kan kjenne på iblant
er ikke dette det vi kan kalle
selverkjennelse

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost