Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Et offer

Av Ragnvald Sørheim, 13.11.2008

Jeg
er
offeret

Offeret
for
makten

Offeret
for
sympatien

Offeret for
diskrimineringen

Det blir ikke
sagt
med ord
men jeg kan
lese det mellom
linjene

Jeg kan tyde blikket
i øynene deres

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost