Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Fly vekk

Av Ragnvald Sørheim, 08.02.2009

gi meg
vinger
jeg vil fly
vekk
fly langt
av sted
dit ingen
når meg

dit menneskene
er gode
dit samholdet
er levende
dit det ikke
eksisterer
noen skiller
dit alle er
hverandres
sjel
hverandres
håp
hverandres
tro
hverandres
kjærlighet

dit alle bærer
hverandre

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost