Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Grave

Av Ragnvald Sørheim, 06.06.2007

Du må grave
Grave og se forbi

Se mellom linjene
Utenfor det opplagte

Det er ikke alltid det som ser rent og pent ut som er skjønnheten
Det er ikke alltid det synlige som er viktigst

Skjønnheten ligger ofte gjemt på dypet
Der finnes det rene
Det skjøre og sårbare
Det vare
Det vakre

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost