Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Lær av andre

Av Ragnvald Sørheim, 05.03.2013

Vi lærer av andre
Andre kulturer
Andre tradisjoner
Andre retninger
Andre væremåter
Andre levesett
Andre syn

Lukk opp
Steng deg ikke inne i ditt eget
territorium
Lås deg ikke inn i ditt eget
rom
Si ikke: Dette er meg
Si ikke: Dette er min tro
Fang opp andre elementer

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost