Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Makt

Av Ragnvald Sørheim, 11.12.2006

Tror du at du er noe bedre?
Tror du at du vet bedre?
Tror du at du kan bedre?
Tror du at du eier verden?

Tror du at du har noe autoritet?
Tror du at du bare kan bestemme over andre?
Tror du at du kan ta fra dem selvrespekten?

Hvorfor undertrykke andre?
Hvorfor se ned på andre?
Hvorfor ta fra dem troen på seg selv?

Er det fordi de er mindre?
Er det fordi de ikke er like mye verdt?
Er det fordi de er utenfor og du innenfor?

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost