Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Verdifull

Av Ragnvald Sørheim, 10.03.2009

hvis du behandler
meg normalt
da føler jeg meg
verdifull

hvis du ser meg
som et vanlig
menneske
da føler jeg meg
verdifull

hvis du prater til
meg
som til et
voksent fornuftig
menneske
da føler jeg meg
verdifull

hvis du tar
meg med
i planene dine
da føler jeg meg
verdifull

hvis du ikke gir
meg
spesialbehandling
da føler jeg meg
verdifull

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost