Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Lille venn

Av Silje Lang, 29.11.2012

Du sier du ikke forstår
At deres vrede
Må gå utover deg
Men du kan ikke velge side
Lille venn

Du sier du ikke vil være med
At dette har gått for langt
De må stoppe
Men du kan ikke hoppe av
Lille venn

Du sier du vil bort
At du ikke tåler skrikene
Og blikkene fylt av redsel
Men du har ingen steder å flykte
Lille venn

Du sier du ikke vil slåss for dem
At du ikke skjønner deres agenda
Og mål
Men det var aldri meningen
Lille venn

Du sier du vil be
For at sannheten
Og rettferdigheten
Skal vinne
Men det er for sent
Lille venn

Du sier du ikke vil dø
Ikke for dem
Ikke på denne måten
Men du kan ikke velge livet
Lille venn

Neste

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost