Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Perspektiv

Av Terje Halvorsen, 20.03.2013

Det gror og blomstrer i Guds vakre hage,
men, han mangler PC og internett.
Her finnes ballblom og prestekrage,
men ikke smartphone og lesebrett.

Om høsten visner Guds vakre hage,
marken dekkes av løv og snø,
men verdensweben vil fortsatt virke
om gress og blomster må dø.

Men hagen våkner igjen hver vår
i alle år som skal komme,
livet skapes og blir til på nytt
selv etter verdenswebens tid er omme.

Neste

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost