Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


En mulighet

Av Trond Rudsli, 02.11.2012

En ny sjanse er ingen selvfølge,
at det finnes en mulighet
Og hvor den kanskje vil bringe deg hen,
er det absolutt ingen som vet
Ikke engang deg selv,
er i stand til å forutsi
Grip den og vær tålmodig,
for å se hva den har å gi

En mulighet er en mulighet,
i ordets rette forstand
Den har egenskaper i seg,
dersom du gjør så godt du kan
Den både motiverer,
og hjelper deg i vei
Mot det som betyr noe mer,
slik arter en mulighet seg

En mulighet er en ny sjanse,
til å endre på det som bør endres på
Det å oppdage nye sider ved livet,
enn dem du opplever akkurat nå
Det kanskje synes umulig,
og vanskelig å oppnå
Men husk du har en mulighet,
og den bør du satse på

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost