Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Et barn

Av Trond Rudsli, 21.04.2010

Et barns tanker og følelser,
er det som opptar meg nå.
Et barn er et barn og jeg elsker det,
for alt jeg har fått til nå.
Men har jeg gitt tilbake,
det jeg egentlig kunne ha gitt.
Eller skylder jeg et barnesinn,
noe viktig av det som jeg trodde var mitt.

Et barns tanker og følelser,
er sarte og fylt av verdi.
Et barn er et barn og jeg elsker det,
en rikdom jeg lever i.
Men bruker jeg tiden på riktig måte,
eller tenker jeg kun på meg selv.
Måtte noen da gi meg en rettesnor,
til barnets vè og vel

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost