Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Nedoverbakken

Av Trond Rudsli, 13.05.2010

I nedoverbakken går allting greit,
der trenger jeg ikke å streve.
I nedoverbakken går alt av seg selv,
jeg behøver ikke å anstrenge meg.
I nedoverbakken er det alltid medvind,
og ingen hindere som stokker seg.
Der finnes det ingen fornuftige grenser,
som gjør det vanskelig for meg.

I nedoverbakken er det ingen byrder,
der finnes det intet tungt å bære.
I nedoverbakken går alt av seg selv,
der er det så alt for lett å være.
Der kreves det ikke annet av meg,
enn det jeg selv er i stand til å gi.
Og bidrar jeg ikke med noe som helst,
har det ingenting å si.

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost