Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Ola og Kari

Av Trond Rudsli, 18.01.2012

Ola og Kari sliter med sitt,
mye, ikke bare litt
De har nok av ting å tenke på,
og har mer enn nok med sitt
De kan ikke hjelpe hverandre,
uansett om de gjerne vil
Begge har et felles ønske,
om engang å få det til

Ola og Kari har viet seg,
til et liv i ensomhet
Hva det egentlig skyldes,
er det bare livet som vet
Ola har prøvd mange ganger,
Kari har også gjort det
Allikevel sitter de hver på sin post,
i en ensomhet de må leve med

Ola og Kari er mange,
det går ikke an å telle dem
De rusler gjennom hverdager,
som aldri fører frem
Frem til dit hvor de ønsker å være,
til dit hvor trivselen bor
Alle tanker som vekkes til liv,
er bare noe de håper og tror

Ola og Kari er helt alene,
kanskje blir de alltid det
Livet er aldri helt rettferdig,
er noe de begge må leve med
Ola og Kari er mange,
det går ikke an å telle dem
Det gjenstår mange hverdager,
som kanskje aldri når frem

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost