Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Om sannhet

Av Trond Rudsli, 26.05.2010

Er sannhet det samme som riktig,
det samme som ekte og ærlighet.
Det samme som det mitt øre kan høre,
det samme som det mine øyne vet.
Er sannhet lik et fellende bevis,
som et fullgodt og endelig svar.
Fins det en sannhet for hvert eneste et,
av alle de spørsmål jeg har.

Er sannhet et helt spesielt fenomen,
jeg alltid befinner meg i.
Er sannhet det samme som guddommelig,
hvor ingen løgn kan slippe forbi.
Har sannhet en egen kilde,
et sted hvor bare sannheter gror.
Har den sitt eget tilholdssted,
hvor alle de riktige svarene bor.

Er sannheten alltid til å stole på,
så sann som jeg vil ha den til.
Lurer den aldri på noe som helst,
og vet den bestandig hva den vil.
Finnes det bare ett eksemplar,
eller mange sannheter til.
Og ofte har jeg spurt meg selv,
kan sannheter gå seg vill.

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost