Fortellinger.netDikt

Fortellinger.net


Titanic

Av Trond Rudsli, 09.06.2011

Udødelig var hun i alles øyne,
guddommelig så å si
En dronning på de åpne hav,
uten snev av skepsis i
Hun eide all den tillit,
enhver kunne ønsket seg
Stolt var hun til siste stund,
på sin vei mot havets bunn

Neste

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost