Fortellinger.netEssays

Fortellinger.net


Nyttårsbetraktinger

Av Svein Lanser, 26.01.2002

Tekst nedenfor er også innsendt som artikkel til Akers Avis/Groruddalen Budstikke.

Både Kongen og statsministeren la vekt på de frivilliges innsats under FNs Frivillighetsår 2001 i sine nyttårstaler - og når 2002 - FNs år for kulturarv - og det internasjonale fjellåret - gjør opp sin status - vil neppe folkets frivillige samfunnsinnsats bli tillagt mindre betydning enn ifjor.

Vi legger for eksempel merke til at Stortinget allerede har fått en ny design på sin web-side på Internett - med følgende tekst : "Designen er i tråd med en ny grunnprofil for Stortinget."

Stortingets nye grunnprofil

Etter siste halvårs opprivende verdensbegivenheter og i spørsmål som tilknytning til Euroen er det selvsagt viktig at Stortinget har sin egen grunnprofil. Nemlig:

"Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget ..." Slik beskriver Grunnloven (Pkt. C § 49) fra 17. mai 1814 institusjonens rolle. Stortinget er også i dag demokratiets mest synlige arena i Norge, og derfor et viktig symbol for demokratiske verdier. Som en naturlig forlengelse av dette skal Stortingets kommunikasjon gjenspeile de samme verdiene."

Garborg-året 2001

2001 var imidlertid også "Garborg-året". Og hva mente så Garborg om vårt folkestyre? Sitat:

- Sannheten er at den alminnelige «frie borger» ikke kan avgjøre noe selv, unntagen spørsmålet om hvilket parti han skal slutte seg til. Det er forresten usikkert nok, om han selv kan få avgjort til og med dette spørsmålet. Han villedes så dyktig og planmessig av de partiagitatorer som han kommer ut for, at han ofte ikke engang får velge parti etter sitt eget hode.

Trenger stemmekveg

- Kort sagt: Jo mer vårt representative styre utvikler seg, jo mer viser det seg å være et fantom. Vårt selvstyre er i virkeligheten et førerstyre, et forkledt fåmannsstyre. Vi snakker da heller ikke lenger om vår frihet, unntagen ved grunnlovsfester, da dette ikke godt kan unngås. Og det alminnelige folks politiske interesse svekkes mange steder slik, at politikerne, som jo trenger «stemmekveg», har begynt å dosere setningen «stemmerett er stemmeplikt». De mener, at folket bør tvinges til å interessere seg for "deres" interesser.

Troverdig og tilgjengelig

Arne Garborg ville i det internasjonale fjellåret fortsatt vært en fjellets mann - som Aasmund Olavsson Vinje i "Til fjells, til fjells" da han ble lei av byens ståk og larm. Hvor vi er glade for at: "Stortinget har som målsetting for sin kommunikasjon å bli oppfattet som en demokratisk, troverdig og tilgjengelig institusjon i samfunnet. Alle budskap skal understøtte disse verdibegrepene, både i verbal og visuell utforming og gjennom valg av virkemidler. I tillegg skal kommunikasjonen gi signaler om verdighet, stabilitet og nøkternhet."

WhoW! - Les

Arne Garborgs pamflett - 48 sider «Partistyre og folkestyre» ISBN 82-7328-069-1 Lanser forlag 2001 - Kr. 95,-

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost