Fortellinger.netEssays

Fortellinger.net


Å bli satt i bås

Av Tor M. Solvang, 09.02.2008

Jeg liker ikke å bli satt i bås. Selv ikke våre husdyr blir satt i bås lenger i vårt dyrevennlige samfunn. De skal som oss være frittgående og komme og gå som de vil, mens vi skal plasseres i bås ut fra hva vi mener eller gjør til enhver tid.

Er du politiker eller bare litt politisk interessert havner du i politikerbåsen. Er du langvarig arbeidsledig eller under attføring havner du gjerne i båsen for de arbeidssky eller late. Er du sykemeldt eller kommet over på uførepensjon for en lidelse som ikke synes så godt fra utsiden, blir du fort plassert i samme bås eller i båsen for trygdemisbrukere. Er du «bare» poesi- eller musikkinteressert, spiller i et band eller bruker fritida til å skrive dikt og prosa er du kvalifiser for stoff og rebell båsen, i båsen for drømmere og så videre..

Alt er like feil. Vi er alle mennesker og skal vi inn i en bås må det være menneskebåsen. De aller fleste av oss er ikke så ensporede at vi bare tilfredsstiller ett av de nevnte kriterier men passer inn i flere av dem samtidig, og mange flere til. At noen av oss mer eller mindre tilfeldig utvikler eller rendyrker en eller flere personlige egenskaper er bare et bevis på at vi enda besitter et snev av selvstendighet og kreativitet.

Dette er en av de største forskjellene fra mer laverestående arter som har sluppet fri fra båsene de før ble satt i. En sau er fortsatt en sau. Den fortsetter å produsere ull selv om den går sammen med kyr som stort sett bare produserer melk. Det eneste de har felles er kosten og at de begge produserer kjøtt, møkk – eller gjødsel og store mengder miljøfiendtlig metangass. Men, de er frigitt fra sine båser og fra miljøavgifter, enda.

Jeg er kun et menneske med selvstendig og fri vilje. Jeg ønsker bare å utvikle og utforske mine menneskelige egenskaper, så mange som mulig av dem mens jeg enda er og enda kan – uten å bli satt i bås.

Freedom's Just Another Word for Nothing Left to Lose.

Neste

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost