Fortellinger.netEssays

Fortellinger.net


Soria Moria, eventyr og virkelighet

Av Tor M. Solvang, 16.02.2008

Offisielt er vi motstandere av miljøfiendtlige atombrenselprodusenter i utlandet mens vi i all stillhet sender mannskaper for å støtte opp om arbeidet og holde anleggene i drift, jfr. Sellafield i England.

Vi er store motstandere av tobakk og de som produserer tobakken men satser milliarder av kroner fra oljefondet (pensjonsfondet) i aksjer i de samme fabrikkene. Det sier seg vel selv at da kan vi ikke samtidig ha råd til å øke pensjonene og få våre minstepensjonister på et nivå over den offisielle fattigdomsgrensen i Europa.

Vi har ikke råd til å ruste opp veinettet i Norge, selv om landet flyter over av inntekter fra oljeindustrien. Det vil være med på å øke inflasjonen med arbeidsledighet og økte renter som direkte følger, sier de.

Staten håver årlig inn over 50 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter men har ikke råd til å vedlikeholde eksisterende veinett og bygge nye veier for å tilfredsstille dagens behov. Om det skal bygges veier i Norge har de bestemt at da må bilistene finansiere dette selv, med ekstra avgifter i form av bompenger.

Av samme grunn har vi ikke råd til å styrke økonomien til vårt helsevesen og beholde våre sykehus med den ekspertise og bemanning som kreves. Det er ikke lenger samfunnsøkonomisk ansvarlig å gi syke og gamle et kvalifisert og verdig behandlingstilbud eller en oppegående eldreomsorg.

Hvor lenge skal vi finne oss i denne dobbeltmoralen?

Hvor lenge skal vi dilte i hælene på George Bush og spille verdenspoliti og frelsere kloden rundt, mens eget land forfaller på felt etter felt?

Hvor lenge skal vi la oss vanstyre av en gjeng byråkrater og økonomer med omtrent null erfaring fra det virkelige liv og kun med enveiskontakt med grasrota?

Bør ikke Per, Pål og Espen Stolten..., unnskyld Askeladd, Kari Trestakk og resten av vår eventyrlige regjering snart føres tilbake til Asbjørnsen og Moes eventyrsamling fra 1840 årene og Soria Moria, der de kanskje hører mer hjemme enn i et moderne demokratisk og virkelig samfunn og verdens rikeste nasjon i år 2008? Trodde de for alvor da de skapte Soria Moria-erklæringen at de virkelig var i et eventyr? Det virker i alle fall sånn.

Det er typisk norsk å være god sa Gro Harlem Brundtland sleivete da hun satt som statsminister.

Skal dette motto oppgraderes til dagens politiske nivå må det bli:

Det er typisk norsk å være dobbeltmoralsk, bedragersk og gjerrig overfor eget folk og egen nasjon, med den følge at landets befolkning skammer seg over egne styresmakter og over å være norsk..

Neste

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost